Kapat
Plsql Numerik Fonksiyonlar
PL_SQL 979 views 0

Plsql Numerik Fonksiyonlar

Bu yazıda kodlama sırasında ihtiyaç duyulabilen Plsql Numerik Fonksiyonlar listelenmiştir. Bu fonksiyonlar  sorgu örnekleri ile detaylandırılmıştır.

Fonksiyonlar, SQL dilinin çok kuvvetli yeteneklerinden biridir. Hesaplama yapabilir, tek veriyi manipüle edebilir, veri setlerini manipüle edebilir, tarih ve rakamların varsayılan formatlarını değiştirebilir ve veri tiplerini değiştirebiliriz.

ABS: Verilen sayının mutlak değerini döndürür.

SELECT ABS(-45) FROM dual; Sonuç : 45
SELECT ABS(-45) FROM dual;

Sonuç : 45

AVG: Verilen kolonun aritmetik ortalamasını(average) almaya yarar.

SELECT AVG(TUTAR) FROM SATIS;

Sonuç : 125

CEIL: Verilen sayı küsüratlı ise bir üst tamsayıya yuvarlar, tamsayıysa kendini döndürür.

SELECT CEIL(18.53) FROM DUAL;

Sonuç : 18

COUNT: Satır sayısını saydırmaya yarar.

SELECT COUNT(*) FROM SATIS;

Sonuç : 10

FLOOR: Verilen sayı küsüratlı ise bir alt tamsayıya yuvarlar, tamsayıysa kendini döndürür. CEIL fonksiyonunun tersini yapar.

SELECT FLOOR(22.334) FROM dual;

Sonuç : 22

EXP: e üssü n değerini döndürür.

SELECT EXP(11) FROM DUAL; — e üssü 11

Sonuç : 59874,14171

MEDIAN: Medyan(ortanca) almaya yarar..

SELECT MEDIAN(TUTAR) FROM SATIS WHERE MUSTERI = 'market1'

GREATEST: Virgülle ayrılmış şekilde verilen sayılar arasından en büyüğünü geri döndürür.

SELECT GREATEST(1,3,5,7,9) FROM DUAL;

Sonuç : 9

LEAST: Virgülle ayrılmış şekilde verilen sayılar arasından en küçüğünü geri döndürür.

SELECT LEAST(-1,2,23,7,9,43,7777) FROM dual;
Sonuç : -1

MAX: Verilen sütundaki en büyük sayısal değeri döndürür.

–Örnekte en yüksek maaşı bulur.
SELECT MAX(MAAS) FROM PERSONEL_MAAS;

MIN:  Verilen sütundaki en küçük sayısal değeri döndürür.

–Örnekte en düşük maaşı bulur
SELECT MIN(MAAS) FROM PERSONEL_MAAS;

MOD: Modüler aritmatik ile kalanı bulur.
25 sayısı 3e bölününce ne kalır.

SELECT MOD(25,3) FROM dual;
Sonuç: 2

POWER:  Üs almaya yarar.
3 ün 3. kuvvetini bulduralım.

SELECT POWER(3,3) FROM dual;

SIGN: Verilen sayının işaretini döndürür.Negatifse -1, pozitifse 1, 0 ise 0 döndürür.

SELECT SIGN(-10) FROM dual;
Sonuç : -1
SELECT SIGN(5) FROM dual;
Sonuç : 1
SELECT SIGN(0) FROM dual;
Sonuç : 0

ROUND: Verilen sayıyı istenen basamak kadar yuvarlamaya yarar.
Yuvarlanan sayı 5 DEN büyükse yukarı, küçükse aşağı yuvarlanır.

SELECT ROUND(192.36,1) FROM dual;
Sonuç : 192,4
SELECT ROUND(3.14365,3) FROM dual;
Sonuç : 3,144

Eğer basamak parametresi verilmezse sayıyı tam sayıya yuvarlar.

SELECT ROUND(28.67890) FROM dual;
Sonuç : 29
SELECT ROUND(28.1256) FROM dual;
Sonuç : 28

SQRT: Verilen sayının karekökünü alır.

SELECT SQRT(64) FROM dual;
Sonuç : 8

SUM:   Verilen sütundaki değerlerin toplamını döndürür.

SELECT SUM(MAAS) FROM PERSONEL_MAAS;

TO_NUMBER:  Verilen değeri  number tipine dönüştürür.

SELECT TO_NUMBER('13.26') FROM dual;
Sonuç : 13,26

TRUNC: Verilen sayıdan istenen uzunluk kadar küsürat kısmı kesilir.

SELECT TRUNC(23.462,2) FROM dual;
Sonuç : 23,46

Eğer ikinci parametre verilmezse küsürat komple atılır.

SELECT TRUNC(23.456) FROM dual;
Sonuç : 23

İyi Kodlamalar 🙂

{belenyasin}

Bir Cevap Yazın