Kapat
Sql Kullanımı – Temel Komutlar
PL_SQL 717 views 0

Sql Kullanımı – Temel Komutlar

SQL Nedir ?

SQL (Structured Query Language) Türkçe anlamı Yapılandırılmış Sorgu dili demektir. SQL kulanımı Veritabanında bulunan tablolar üzerinde işlem yapmamızı sağlayan bir sorgulama dilidir. SQL komutlarını kullanarak veritabanımızda bulunan tablolar üzerinde satır ekleme,silme ve güncelleme yapabileceğimiz gibi yeni bir tabloda oluşturabiliriz. Bu işlemleri yapabilmemiz için 5 temel komut vardır ve eğer veritabanı kullanarak bir proje geliştireceksek bu komut yapılarını kesinlikle bilmemiz ve anlamamız gerekir .

Sql Kullanımı – Temel Komutlar :

1-Create Table:  Veritabanı üzerinde bir tablo oluşturmak için kullanılır. Yapısı şu şekildedir:

create table  tablo_adi

 

2-Insert Into: Veritabanında daha önce oluşturulan tabloya  yeni değerler eklemek için kullanılır. İki şekilde kullanılabilir ;

INSERT INTO KULLANICI(ID,  AD, SOYAD)
Values (1, 'Yasin', 'Belen');  

--Bu kulanımda insert edilecek değerleri de biz elle yazmış olduk;

INSERT INTO KULLANICI(ID,  AD, SOYAD)
SELECT ID,  AD, SOYAD FROM BASKA_TABLO WHERE ID = 99; 

--Bu kullanımda ise BASKA_TABLO adlı tablodaki verileri kullanarak yeni bir kayıt eklemiş olduk

 

3-Update: Tablomuzda varolan kayıtların hepsini yada where koşulu ile belirttiğimiz şartlara uyan kayıtlarda değişiklik yapmamızı sağlar. Kullanımı ;

UPDATE KULLANCI SET AD = 'BELENYASİN.COM' ; 
--Eğer buradaki kullanım gibi WHERE koşulu koymazsak KULANICI adlı tablodaki tüm kayıtlardaki AD alanı 'BELENYASİN.COM' olacaktır;

UPDATE KULLANCI SET AD = 'BELENYASİN.COM' WHERE ID = 1; 
--Bu şekilde kullanımda ise sadece tablomuzdaki ID değeri 1 olan kayıt/kayıtlar güncellenecektir.

 

4-Select:  Bu komut ile tablodaki kayıtların listelenmesi sağlanır. İstediğimiz şartları sağlayan veya şart gerektirmeden tüm satırları görüntülememizi sağlayan komuttur.   Kullanımı;

SELECT * FROM KULLANICI; 
--KULLANICI tablosundaki tüm kayıtlar listelenir.

SELECT AD, SOYAD FROM KULLANICI; 
--KULLANICI tablosundaki kayıtlardaki AD, SOYAD  alanları baz alarak kayıtlar listelenir.

 

5-Delete: Bu komut ise where deyimi ile belirttiğimiz şarta uygun olan kayıtları silmek için kullanılmaktadır. Kullanımı;

DELETE FROM KULLANICI WHERE ID = 1; ID  
--Değeri 1 olan kaydı sil

 

 

NOT : INSERT ve UPDATE  kullanıldıktan sonra değişiklikleri saklamak için  COMMIT değişikliği geri alamk için ise ROLLBACK kullanılmalıdır. Kullanımı;

UPDATE KULLANCI SET AD = 'BELENYASİN.COM' WHERE ID = 1;

COMMIT;

 

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere 🙂

{belenyasin}

Bir Cevap Yazın